Om Prefab Nord

Prefab Nord AB levererar prefabricerade (Prefab) lösningar i betong till den svenska byggindustrin. Att gjuta olika produkter i en fabrik, för att sedan transportera dem till bygget blir ett allt vanligare alternativ till platsgjutning.

Prefab Nord AB levererar Prefab lösningar som fundament, balkonger, sockelelement och andra objektspecifika produkter som frångår leverantörens standardprodukter. Det kan vara mindre serier, såväl som större, som spänner över en längre tidsperiod.

Prefab Nord levererar efter sedvanlig upphandling produkter till bygget, efter befintliga ritningar. Företaget kan även, tillsammans med kund, medverka till att hitta lösningar genom samtal och utvecklingsprocesser.

Prefab Nord AB:s affärsidé var från början att ”sy ihop” affärer mellan bygg och anläggningsentreprenörer och betonggjuterier i Sverige. Efter att konceptet har visat sig framgångsrikt startar Prefab Nord Produktion AB, som är ett helägt dotterbolag till Prefab Nord AB, under april månad egen tillverkning av prefabricerade betongprodukter i Husby, 35km norr om Uppsala.

Marknaden är het, vilket både är bra och i viss mån belastande på så vis att det ger långa leveranstider. Detta påverkar bolagets affärer och några projekt har vi fått tacka nej till. Under dessa omständigheter har bolaget valt att komplettera sina bra underleverantörer med den egna tillverkningen av vissa betongprodukter.

Bakom Prefab Nord står Hans Jäderlund. Hans har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom byggmaterialindustrin, senast från betongvarutillverkaren S:t Eriks AB.

”Jag ser ett växande behov av prefabricerade produkter till byggindustrin, och ambitionen är att Prefab Nord AB skall underlätta för byggentreprenören att hitta dessa specialprodukter till vettiga villkor. Likväl som att samordna leveranser vid större beställningar, där en leverantör bara klarar en mindre del av totalbehovet.”

image004