Miljö

Texten på den här sidan kommer från Svensk Betong.

Miljö och Hållbarhet

Tillverkningen av prefabricerad betong sker under kontrollerade förhållanden inomhus. Det gör att cement och armeringsstål utnyttjas effektivt. Hög hållfasthet används för såväl betong som stål, och stålet förspänns vanligen för balk- och bjälklagselement. Materialåtgången av både stål och betong minimeras därmed. Betong är vår tids mest använda byggnadsmaterial. Det består av råvaror i form av cement, sten, grus och vatten. Dessa beståndsdelar blandas och bildar betong. Betongen används i hus och anläggningar under lång tid och som efter rivning och eventuell återanvändning kan återvinnas genom krossning.

Renare Luft
En relativt ny miljöinnovation är fotokatalytisk betong som innebär att ytan, då den utsätts för UV-ljus (t.ex. vanligt solljus), bryter ner kväveoxider, NOx som finns i luften. Kväveoxider är ofta ett stort problem i bebyggda och trafikerade områden. Den fotokatalytiska betongen bryter också ner smuts till ofarliga ämnen och den blir dessutom enklare att hålla ren och snygg. Tillverkningstekniskt lämpar sig elementtillverkning väl för att applicera det skikt som ger betongen dess fotokatalytiska egenskaper.