Tillverkning

Prefab Nord Produktion AB som är ett helägt dotterbolag till Prefab Nord AB kommer från april att tillverka prefabricerade betongprodukter, som exempelvis balkonger, loftgångar, sockelelement, fundament m.m. Detta för att stärka upp leveranssäkerheten på en marknad med långa leveranstider.

Bolaget är flexibelt och tillverkar produkter enligt kundens önskemål.