Tomas Norrstrand rekryteras som teknisk-/kvalitetschef

Prefab Nord AB välkomnar Tomas Norrstrand till företaget. Tomas är sedan 1:a november anställd som Teknisk-/kvalitetschef.

Tomas tillför bolaget stor kunskap om betong och även tillstånd som ger rättigheter som KA4, Eget på väg, Betong Klass I, ISO Revisor, Betongrecept, CE märkning, EkII, SS EN 206, Ballast för Betong men även specialbetonger på både tung och höga värden. Tomas har erfarenheter från betongtillverkning sedan 80-talet.

Tomas har externa uppdrag som kvalitetsansvarig hos några företag i branschen. Eftersom Prefab Nord AB´s inriktning och utveckling till stor del är beroende av betongtekniskt kunnande, så är Tomas en viktig förutsättning för företagets utveckling.

Kommentera